Full ahead

Tècnica mixta i llenyes de deriva 70×50 cms.
En stock.