Posit II

pòsit II, tècnica mixta i objectes trobats 115x83x21 cms.

Técnica mixta y objetos encontrados 115x83x21 cms.