Posit III

pòsit III, tècnica mixta i objectes trobats i ensamblats 106x132x24 cms.

Técnica mixta y objetos encontrados y ensamblados 106x132x24 cms.